Najważniejsze informacje

 • Nowe projekty społeczne RPO: pomoc dla dzieci, rodzin i seniorów

  Nowe projekty społeczne RPO: pomoc dla dzieci, rodzin i seniorów

  Ponad 9,2 mln zł unijnego dofinansowania dla ośmiu kolejnych projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego - to efekt dzisiejszych decyzji Zarządu Województwa. Nowe przedsięwzięcia przewidują tworzenie i rozwijanie działalności świetlic środowiskowych oraz wspieranie rodzin, głównie na obszarach wiejskich regionu. Dzięki unijnym funduszom powstanie też kolejny klub seniora.

 • Pomoc dla rodzin, seniorów i osób chorych w nowych projektach RPO

  Pomoc dla rodzin, seniorów i osób chorych w nowych projektach RPO

  Blisko 12 mln zł to łączna wartość unijnego wsparcia dla 14 nowych projektów społecznych RPO, zatwierdzonych dziś do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Celem będzie wsparcie dzieci i młodzieży oraz rodzin, przeżywających trudności wychowawcze, ponadto pomoc dla seniorów, a także domowa opieka medyczna dla osób chorych i niesamodzielnych.

 • Konferencja on-line

  Bilanse i prognozy, czyli kończymy RPO 2014-2020 i tworzymy Program na lata 2021-2027

  Ponad 130 uczestników konferencji on - line, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poznało warte wstępnie 277 mln euro plany, dotyczące wsparcia edukacji, spraw społecznych, zdrowia i rynku pracy w Programie Regionalnym dla Woj. Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania efektów kończącej się perspektywy 2014-2020, w której 1200 projektów społecznych, dofinansowanych kwotą 1,4 mld zł z funduszy UE, objęło ponad ćwierć miliona mieszkańców województwa.

 • Nowe projekty RPO: wsparcie dla seniorów i przedszkolaków

  Nowe projekty RPO: wsparcie dla seniorów i przedszkolaków

  Sześć nowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego o łącznej wartości 6 mln zł unijnego dofinansowania, zostanie uruchomionych po dzisiejszej decyzji Zarządu Województwa. Ze wsparcia skorzysta najstarsze i najmłodsze pokolenie mieszkańców regionu.

 • Kampania "Nie musisz być Einsteinem"

  Odczarować innowacje

  Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie sześciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

  Nowe projekty RPO: unijne fundusze dla zdrowia pracowników

  Ponad 800 osób, zatrudnionych w firmach i instytucjach działających na terenie Kielc i okolicznych gmin, poprawi swoje zdrowie i samopoczucie dzięki sześciu nowym projektom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fundusze z Unii Europejskiej pozwolą na kompleksową profilaktykę chorób zawodowych, dopasowaną do charakteru pracy, wykonywanej przez uczestników projektów.

 • Konsultacje Umowy Partnerstwa

  Konsultacje Umowy Partnerstwa

  Przed nami stoją ogromne wyzwania, takie jak depopulacja, infrastruktura komunikacyjna i społeczna czy gospodarka wodno - ściekowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podczas konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbyły się w czwartek, 4 lutego. To właśnie ten dokument określi ile środków na ważne dla rozwoju regionu cele otrzymamy z funduszy unijnych w latach 2021 -2027.

 • Zarząd Województwa zadecydował o dofinansowanie pięciu projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących profilaktyki chorób zawodowych.

  Dodatkowe fundusze z UE na projekty RPO wspierające zdrowie pracowników

  Dzięki korzystnym zmianom kursu euro o 1,3 mln zł udało się zwiększyć kwotę środków, przeznaczonych na projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, ukierunkowane na profilaktykę chorób zawodowych. Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla pięciu przedsięwzięć. Z jednego z nich skorzystają pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim

 • Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów RPOWŚ 2014 – 2020 dotyczących szkolnictwa zawodowego.

  2 mln zł z UE na nowe projekty RPO: wsparcie dla edukacji zawodowej w Kielcach

  Reklama, usługi dla biznesu i energetyka odnawialna – to w tych branżach będą mogli znaleźć pracę uczniowie dwóch kieleckich szkół zawodowych, „Informatyka” i „Ekonomika”, które wkrótce rozpoczną realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawarte dziś umowy, o wartości ponad 2 mln zł, pozwolą tym placówkom m. in. na organizację dodatkowych zajęć, kursów i staży zawodowych dla 135 młodych ludzi.

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Kolejne 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na edukację zawodową – tym razem dla szkół z Kielc

  Zarząd Województwa zdecydował dziś o dofinansowaniu kolejnych dwóch projektów dla szkół zawodowych naszego regionu. Do kieleckich „Informatyka” i „Ekonomika” trafi w sumie prawie 2 mln złotych. Dzięki nim 135 uczniów zdobędzie nowe kwalifikacje, prawie 100 uczniów weźmie udział w stażach u pracodawców a szkoły zawodowe doposażą się w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć.

Wiadomości

Centrum dla pasażerów

Centrum przesiadkowe z zatokami postojowymi, parkingiem i poczekalnią powstanie w Sukowie w gminie Daleszyce. Na tę ważną dla pasażerów inwestycję samorząd pozyskał unijne dofinansowanie.

O doświadczeniach i wnioskach na nową perspektywę finansową w międzynarodowych programach Interreg

W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań  informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa 2021-2027 organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z uwagi na dobór omawianych projektów, spotkanie było dedykowane sześciu województwom, w tym woj. świętokrzyskiemu.

Rewitalizacja z Gombrowiczem w tle.

Klub seniora i świetlica, bieżnia dla pasjonatów sportu, termomodernizacja budynków, utworzenie szlaku Witolda Gombrowicza – a wszystko to w ramach projektu rewitalizacji Bodzechowa, na którą samorząd gminny uzyskał unijne dofinansowanie.

 • Ulica Łopuszańska w Kielcach

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa ul. Łopuszańskiej w Kielcach

  dofinansowanie z UE:

  19 339 091,49 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Rozbudowa drogi przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększyła komfort jazdy, usprawniła i polepszyła ruch pieszych i rowerzystów. Wpłynęła również na poprawę warunków środowiskowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych.