Najważniejsze informacje

Wiadomości

Fundusze europejskie dla maluchów

Do 19 lutego trwa nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat trzech.

Więcej pieniędzy dla świętokrzyskich szkół zawodowych

2,8 mln zł unijnego dofinansowania trafi do czterech nowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, dotyczących szkolnictwa zawodowego. Skorzysta z nich 230 uczniów z pięciu placówek. Wdrażanie RPO dobiega końca, a środki dostępne w jego części społecznej – ponad 1,4 mld zł – zostały już prawie w całości wykorzystane.

 • https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769701

  Sukcesy projektów

  Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

  dofinansowanie z UE:

  4 287 095,75 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Dzięki gruntownej modernizacji dawnego szkolnego budynku utworzono komfortową placówka, zapewniającą seniorom wysokiej jakości usługi zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi domów pomocy społecznej.