Najważniejsze informacje

Wiadomości

We Włoszczowie o nowej unijnej perspektywie

Ożywiona dyskusja o szansach jakie stwarza nowa unijna perspektywa na lata 2021-2027 towarzyszyła konsultacjom społecznym, które odbyły się w środę, 20 października we Włoszczowie.

LGD-y powalczą o unijne wsparcie

Finansowanie projektów zgłaszanych przez Lokalne Grupy Działania ze środków nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego było tematem spotkania, które odbyło się we wtorek, 19 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 • https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769701

  Sukcesy projektów

  Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

  dofinansowanie z UE:

  4 287 095,75 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Dzięki gruntownej modernizacji dawnego szkolnego budynku utworzono komfortową placówka, zapewniającą seniorom wysokiej jakości usługi zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi domów pomocy społecznej.