Najważniejsze informacje

Wiadomości

Projekty energetyczne oraz B+R. Weź udział w spotkaniu

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z zakresu projektów energetycznych oraz badawczo-rozwojowych. Odbędzie się ono 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ogłaszenie naboru dla kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru i realizacji projektów dofinansowanych w ramach FEŚ-2021-2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: FEŚ 2021-2027), informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Ekspertów prowadzonego dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  w części dotyczącej EFRR.

 • Europejskie Centrum Bajki

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”

  dofinansowanie z UE:

  14 733 477,98 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Celem projektu jest rozwój zasobów kultury oraz zagospodarowanie jego otoczenia wraz z dostosowaniem tego obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach projektu powstaną cztery ogrody: Komiksu, Bajek i Baśni, Legend oraz Opowieści.