Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

 • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
 • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
 • Napisy i audiodeskrypcje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

 • Treści które nie zostały nabyte przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
 • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie jest uprawniony.
 • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Mapy interaktywne i geoportale.
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Adamiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 342-11-49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis dostępności architektonicznej poszczególnych lokalizacji

Siedziba przy Alei IX Wieków Kielc 3 w Kielcach

Główne wejście jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną i zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym pochylnią oznaczoną zmienną kolorystyką faktury w podłożu. Schody są oznaczone kontrastowo i wyposażone w poręcze. Drzwi wejściowe mają co najmniej 0,9 metra szerokości i 2 metrów wysokości, otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się punkt informacyjny zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia. Pomiędzy punktem informacyjnym a windami znajdują się 3 schody. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podnośnik schodowy.

Budynek posiada 3 windy, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym dotarcie na każde piętro. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Drzwi wind mają szerokość 0,9 metra, otwierają się i zamykają automatycznie, wyposażone są w system zatrzymujący zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot przeszkadza w ich zamknięciu. Winda wewnątrz ma szerokość co najmniej 1,1 metra i długość 1,4 metra wyposażona jest w poręcze po obu stronach kabiny. Korytarze mają szerokość minimum 1,2 metra a w ramach jednej kondygnacji nie ma zmian poziomów. Minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra, przy czym schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 metra wyposażone są w poręcze. Drzwi w budynku nie mają progów.

Toalety na parterze przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych części gmachu i informacje, które ułatwią poruszanie się i odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed głównym wejściem do urzędu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przybudówka budynku przy Alei IX Wieków Kielc 3 w Kielcach z wejściem od ul. Targowej

Budynek parterowy. Wejście do budynku: 4 schody lub podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze. Budynek posiada jedno wejście, rozsuwane automatycznie, o szerokości 1,2 m. Korytarz o szerokości 1,43 m, nie ma zmiany poziomów między korytarzem a pokojami.

Brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci mogą korzystać z parkingu przy budynku C2, gdzie wyznaczone zostały stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Od ul. Targowej wykonany został wjazd na chodnik dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Siedziba przy Alei IX Wieków Kielc 4 w Kielcach

Budynek posiada dwa wejścia bez stopni oznakowane tablicami informacyjnymi, jedno od alei IX Wieków Kielc a drugie od ulicy Mojżesza Pelca. Winda dostępna od ulicy Mojżesza Pelca jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ściany. Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 metra i wysokości 2 metrów.

Toaleta na IV piętrze jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w parkingu podziemnym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Siedziba przy ulicy Henryka Sienkiewicza 63 w Kielcach

Budynek posiada dwa wejścia oznakowane tablicami informacyjnymi, jedno od ulicy Henryka Sienkiewicza a drugie od ulicy Wspólnej. Pomiędzy wejściem od ulicy Sienkiewicza a windą znajdują się 3 schody bez podnośnika schodowego Wejście od ulicy Wspólnej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do budynku ma szerokość minimum1,5 metra. Drzwi wejściowe w świetle ościeżnicy mają co najmniej szerokość 0,9 metra i wysokość 2 metrów.

Wewnątrz budynku znajdują się windy, które umożliwiają dotarcie na każde piętro. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra.

Korytarze w budynku mają szerokość minimum 1,2 metra. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmiany poziomów. Schody wyposażone są w poręcze, a minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra. Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej 0,9 metra i wysokość 2 metrów w świetle ościeżnicy i nie mają progów.

Toalety na parterze są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone. Ogólne miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy Wspólnej i w podwórku od ulicy Wspólnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Siedziba przy ul. Henryka Sienkiewicza 27 w Kielcach

Budynek posiada dwa wejścia oznakowane tablicami informacyjnymi, pierwsze od ulicy Henryka Sienkiewicza, drugie od ulicy Kapitulnej. Pomiędzy wejściem od ulicy Sienkiewicza a windą znajduje się wiele schodów bez podnośnika schodowego. Wejście od ulicy Kapitulnej posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do budynku ma szerokość minimum1,5 metra. Drzwi wejściowe w świetle ościeżnicy mają co najmniej szerokość 0,9 metra i wysokość 2 metrów i są oznaczone kontrastowo.

Wewnątrz budynku znajduje się winda która umożliwiaj dotarcie na każde piętro. Odległość między drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Drzwi windy mają szerokość 0,9 metra, otwierają się i zamykają automatycznie.

Korytarze mają szerokość minimum 1,2 metra. Minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra. Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 metra wyposażone są w poręcze przedłużone na początku i końcu o 30 centymetrów. Pierwszy i ostatni stopień schodów są oznaczone kontrastowo.

Toalety na I piętrze są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone. Ogólne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Kapitulnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Siedziba przy ul. Paderewskiego 34A (przewidywany termin opuszczenia lokalu: 31.01.2021r.)

Budynek sześciokondygnacyjny. Wejście do budynku stanowi podjazd dla osób niepełnosprawnych (bez poręczy). Jedno wejście, otwierane ręcznie, o szerokości 1,0 m. Korytarze w budynku o szerokości 1,40 m, nie ma zmiany poziomów między korytarzami a pokojami. Budynek wyposażony w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Na II piętrze budynku znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci mogą korzystać z miejsc postojowych przed budynkiem, gdzie wyznaczono jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba przy ul. Witosa 86 w Kielcach

Siedziba mieści się w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Opis dostępności architektonicznej budynku znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (wupkielce.praca.gov.pl) w zakładce Deklaracja dostępności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją słuchu, w ciągu 3 dni zostanie skontaktowana z osobą znającą język migowy wyznaczoną przez urząd, która będzie pośredniczyć i pomoże w załatwieniu sprawy interesanta /osoby niepełnosprawnej/ z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej, Al. IX Wieków Kielc 3 (budynek C2), pokój nr 12 (parter)
 • pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Ogólna, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie na numer: 41 342 19 46,
 • przesyłając faks na numer: 41 342 52 65.

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w UMWŚ oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo-migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu obecności tłumacza pracownik UMWŚ przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

UWAGA! Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aplikacje mobilne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.