Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 277/15, z dnia 25 marca 2015 roku powierzyła Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach realizację priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v  w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 125 080 035 EUR, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i § 7 ust. 3.  

Ponadto:

  1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dołożenia należytej staranności w realizacji priorytetów inwestycyjnych.
  2. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji priorytetów inwestycyjnych jest zobowiązana stosować wytyczne horyzontalne oraz szczegółowy opis osi priorytetowych Programu, a także inne dokumenty służące realizacji Programu wydane przez
  3. Instytucję Zarządzającą na podstawie, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Witosa 86, 25-561 Kielce
tel.: 41 36-41-600; fax.: 41 36-41-666
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.wup.kielce.pl/