Podjęcie uchwał w IX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 17 kwietnia 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zmiana wynikała z konieczności ogłoszenia konkursów jeszcze w miesiącu kwietniu 2019 r., tj. zgodnie z art. 40 ustawy wdrożeniowej - co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

Zastosowanie trybu obiegowego podjęcia uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów pozwoli na zachowanie terminów wskazanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPOWŚ na rok 2019. Rozpoczęcie naborów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, zaplanowano na II kwartał 2019 r.

Załączone pliki: