XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 27 maja 2019
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W piątek 24 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Komitetu udział wzięli: Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Mariusz Gosek – Członek Zarządu oraz Pan Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem m.in.: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Beata Studniarek - Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, jak również przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy. Gośćmi posiedzenia byli Pan Christopher Todd - Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Polska, Komisja Europejska oraz Pani Katarzyna Szumielewicz
z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Inwestowanie w innowacje, współpraca między biznesem i uczelniami, wzrost konkurencyjności przemysłu czy rozwój kapitału ludzkiego – to najważniejsze cele dla regionu świętokrzyskiego na najbliższe lata. Przedstawił je Pan Christopher Todd - Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Polska, Komisja Europejska.
Dzisiejsze posiedzenie jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy w kluczowym momencie, jeśli chodzi o tworzenie strategii rozwoju regionu w kolejnej perspektywie
mówił Pan Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Pan Christopher Todd przedstawił główne założenia polityki spójności na lata 2021 – 2027 dla wszystkich krajów członkowskich, które przygotowała Komisja Europejska.
W dokumencie, który został opublikowany w lutym tego roku określono pięć głównych celów. Pierwszy to inteligentniejsza Europa, czyli inwestowanie w innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, także współpraca biznesu ze światem nauki. Drugi to bardziej zielona Europa, co wiąże się z niskim wykorzystaniem węgla przy zrównoważonym rozwoju infrastruktury środowiskowej i dostosowanie się do zmian klimatycznych. Następny to Europa bardziej ze sobą połączona, co oznacza rozwój transportu, kolejnym jest Europa bardziej społeczna, czyli inwestowanie w zdrowie czy edukację oraz Europa bliżej obywateli, która koncentruje się na lokalnych inicjatywach.
Dziś najważniejsze wyzwania przed Polską i regionem świętokrzyskim to między innymi rozwój innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw, lepszy dostęp do szybkiego Internetu, ochrona powietrza oraz transport. Problemem jest także mały udział kobiet i osób niepełnosprawnych w rynku pracy, skomplikowane procedury przyznawania unijnych dotacji i znaczne różnice między regionami – mówił  Pan Christopher Todd.

Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, powiedziała, iż nowy Zarząd, od początku przejęcia władzy w regionie, tj. pod koniec listopada ubiegłego roku,  wprowadza wiele zmian usprawniających proces wydatkowania środków unijnych.
Ograniczyliśmy liczbę zbędnych załączników do wniosków o unijne wsparcie. Wystąpiliśmy do KE z prośbą o wytypowanie specjalisty, który pomoże nam w uproszczeniu procedur. Ogłosiliśmy konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by mogli z nich skorzystać przedsiębiorcy, którzy nigdy z takiej pomocy nie korzystali i działają na obszarze naszego województwa co najmniej rok. Liczymy, że to przyczyni się do rozwoju naszej lokalnej gospodarki. Dodam, że wszystkie procedury uprościliśmy. Realizujemy ogromną inwestycję z państwową instytucją – Głównym Urzędem Miar, co przełoży się na bliższą współpracę otoczenia biznesu z uczelniami – mówiła Pani Renata Janik.

Jak podkreślał przedstawiciel Komisji Europejskiej, priorytety które zostały zaprezentowane mogą być drogowskazem przy tworzeniu strategii rozwoju regionu.
Jesteśmy teraz na etapie konsultacji społecznych dotyczących określenia głównych kierunków rozwoju regionu, określenia priorytetów i programów, dlatego ta wiedza
z pewnością będzie bardzo przydatna
– powiedział Pan Andrzej Bętkowski.


Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko – Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce oraz Pan Arkadiusz Piecyk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Galeria zdjęć

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki: