Podjęcie uchwał w X trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 1 lipca 2019

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prośba wynikała z konieczności zatwierdzenia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2018, zgodnie z zapisami art. 49 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący Sprawozdania z wdrażania, było warunkiem formalnym, umożliwiającym przekazanie dokumentu do Komisji Europejskiej.

Aktualizacja zapisów Regulaminu Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 wynikała ze zmian organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Załączone pliki: