Podjęcie uchwał w XI trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 11 marca 2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prośba, wynikała z konieczności zatwierdzenia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości przedszkolnej, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych oraz Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Załączone pliki: