Podjęcie uchwały w XIII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 24 kwietnia 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prośba, wynikała z konieczności zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (dla typu nr 4. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 - projekt pozakonkursowy).

Załączone pliki: