Podjęcie uchwał w XXII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 20 listopada 2020

Departament Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament prośba wynikała z konieczności aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie rodzin i dzieci) oraz kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

Załączone pliki: