Podjęcie uchwały w XXIII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 20 listopada 2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament prośba wynikała z konieczności aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ze względu przede wszystkim na potrzebę szybkiego wprowadzenia do Programu zapisów dotyczących interwencji w zakresie walki ze skutkami pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Załączone pliki: