XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 16 lutego 2021

W poniedziałek 15 lutego 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący KM RPOWŚ 2014-2020 Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W obradach Komitetu prowadzonych w trybie hybrydowym, udział wzięli także Pani Renata Janik oraz Pan Marek Bogusławski – Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego, jak również przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentował: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Pani Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Danuta Illg-Hadała – Urząd Miasta Kielce – Biuro KOF.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe), jak również zaprezentowano informacje nt. instrumentu REACT-EU oraz nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Galeria zdjęć

XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki: