Podjęcie uchwały w XXV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 16 kwietnia 2021

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament prośba wynikała z konieczności aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami dla typu projektów: Kompleksowe działania dot. gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych.

Załączone pliki: