Podjęcie uchwał w XXVIII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 13 sierpnia 2021

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departament Inwestycji i Rozwoju zwróciły się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego prośba wynikała z konieczności zaktualizowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, natomiast prośba Departamentu Inwestycji i Rozwoju wynikała z konieczności zatwierdzenia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (P1b).

Załączone pliki: