Podjęcie uchwał w XXX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 22 marca 2022

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała m.in. z potrzeby przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU oraz zaktualizowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Załączone pliki: