XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 25 maja 2022
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W poniedziałek 23 maja 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący KM RPOWŚ 2014-2020 Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W obradach Komitetu prowadzonych w trybie hybrydowym, udział wzięli także Pani Renata Janik oraz Pan Marek Bogusławski – Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego, Pan Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jak również przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentował: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Pani Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Danuta Illg-Hadała – Urząd Miasta Kielce – Biuro ZIT KOF.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (PI 1b), typ projektu: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach oraz typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Przyjęto także Sprawozdanie z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2021 oraz aktualizację Regulaminu Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020.

Ponadto, zaprezentowano obszary wsparcia, podlegające dalszym uzgodnieniom z Komisją Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

Galeria zdjęć

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki: