XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 7 listopada 2022
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu

W piątek - 4 listopada 2022 r., w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący KM RPOWŚ 2014-2020 Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W obradach Komitetu, prowadzonych w trybie hybrydowym, udział wzięli także: Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Pani Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Anna Olejniczak-Komorowska – Urząd Miasta Kielce, Biuro ZIT KOF.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (P1b) Typ projektu: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Ponadto, Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Artur Potaczała – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprezentowali obszary wsparcia, uzgodnione z Komisją Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, odpowiednio w zakresie EFRR oraz EFS+. 

Galeria zdjęć

Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu
Posiedzenie Komitetu

Załączone pliki: