Podjęcie uchwały w XXXV trybie obiegowym przez Członków KM RPOWŚ

Data opublikowania: 19 grudnia 2022

Podjęcie uchwały w XXXV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z konieczności przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 Mieszkania socjalne dla uchodźców (Tryb konkursowy) oraz Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy (Tryb konkursowy) w ramach Osi 13. CARE - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju.

Załączone pliki: