Podjęcie uchwał w XXXVI trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 29 grudnia 2022

Podjęcie uchwał w XXXVI trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Wnioskowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z konieczności przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 Mieszkania socjalne dla uchodźców (Tryb konkursowy) oraz Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy (Tryb konkursowy) w ramach Osi 13. CARE - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju.

 

Załączone pliki: