Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Podjęcie uchwały w XXIX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała m.in. z potrzeby szybkiego wprowadzenia do RPOWŚ 2014-2020 zapisów dotyczących w szczególności interwencji w zakresie walki ze skutkami pandemii koronawirusa COVID 19.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwał w XXVIII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departament Inwestycji i Rozwoju zwróciły się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Strona 2 z 8

Przejdź do strony