Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Podjęcie uchwały w XXV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament prośba wynikała z konieczności aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami dla typu projektów: Kompleksowe działania dot. gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w XIX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z potrzeby aktualizacji kryteriów dotyczących Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w XX trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z potrzeby szybkiego uruchomienia środków z przeznaczeniem na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w województwie świętokrzyskim.

Data opublikowania:

Strona 3 z 8

Przejdź do strony