Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Podjęcie uchwały w XVII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała m.in. z potrzeby szybkiego wprowadzenia do RPOWŚ 2014-2020 zapisów dotyczących interwencji w zakresie walki ze skutkami pandemii koronawirusa COVID 19.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w XVI trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Inwestycji i Rozwoju zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departamentu Inwestycji i Rozwoju prośba wynikała z potrzeby szybkiego uruchomienia środków z przeznaczeniem na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w województwie świętokrzyskim.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwał w XV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departament Inwestycji i Rozwoju zwróciły się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego prośba wynikała z planowanego uruchomienia V edycji projektów stypendialnych, natomiast prośba Departamentu Inwestycji i Rozwoju wynikała z konieczności zatwierdzenia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego za rok 2019.

Data opublikowania:

Strona 4 z 8

Przejdź do strony