Posiedzenia Komitetu Monitorującego

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020

Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kwestie stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 czy "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" były tematami obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 2014 - 2020, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w V trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli w V trybie obiegowym, uchwały w sprawie przyjęcia Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w IV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 2 marca 2017 r. podjęli w IV trybie obiegowym uchwałę w zakresie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe i konkursowe) – instrumenty zwrotne (mikropożyczki).

Data opublikowania:

Strona 6 z 8

Przejdź do strony