Aktualności

Fundusze europejskie. Rezerwaty odkrywają tajemnice

skałki
skałki

Inwentaryzacja obiektów geologicznych, ekspertyzy w wybranych rezerwatach – to tylko niektóre z działań w ramach unijnego projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. Jego efekty służyć będą ochronie przyrody oraz rozwojowi turystyki.

Data opublikowania:

ATM for SME's. Wsparcie dla przedsiębiorców

ATM
ATM

O szansach jakie stwarzają instrumenty zwrotne dla sektora MŚP rozmawiano podczas spotkania  podsumowującego projekt "ATM for SME's", które odbyło się w poniedziałek, 1 sierpnia.

Data opublikowania:

Lepsza przyszłość miast

Światowe Forum Miejskie w Katowicach
Światowe Forum Miejskie w Katowicach

W Światowym Forum Miejskim w Katowicach uczestniczyli członkowie zespołu ds. rewitalizacji, który działa w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Unijne rozdanie na badania i rozwój

Unijne rozdanie na badania i rozwój
Unijne rozdanie na badania i rozwój

Kolejne rozdanie unijnych funduszy dla przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego stało się faktem! Zarząd Województwa rozstrzygnął konkursy na dofinansowanie prac badawczych i zakup infrastruktury rozwojowej.

Data opublikowania:

Stawiamy na jakość! - Fundusze Europejskie 2021-2027 w przedszkolach

Konferencja z udziałem dyrektorów przedszkoli z Kielc i powiatu kieleckiego nt. Funduszy Europejskich w latach 2021-2027.
Konferencja z udziałem dyrektorów przedszkoli z Kielc i powiatu kieleckiego nt. Funduszy Europejskich w latach 2021-2027.

- Przez ostatnie lata fundusze unijne pozwoliły na radykalne zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w regionie świętokrzyskim. W nowym programie regionalnym na lata 2021-2027 skoncentrujemy na podniesieniu jej jakości  – powiedziała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik podczas konferencji w Kielcach, w której uczestniczyło ponad 100 dyrektorów przedszkoli działających w stolicy województwa oraz w powiecie kieleckim.

Data opublikowania:

Spotkanie Grupy Roboczej ds. EFS

Przemawia wicemarszałek Renata Janik
Przemawia wicemarszałek Renata Janik

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obradowali w Kielcach członkowie Grupy Roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego przy Konwencie Marszałków Województw RP. Dyskusja dotyczyła m.in. dodatkowych środków w ramach EFS + na lata 2021-2027, nowej ustawy wdrożeniowej,  możliwości wsparcia programów zdrowotnych oraz pomocy dla uchodźców.

Data opublikowania:

Koniec konsultacji, początek walki o priorytety

Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety

44 dni trwały konsultacje społeczne projektu nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Spotkania odbyły się we wszystkich powiatach naszego województwa. Przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, przedsiębiorcy i mieszkańcy zgłosili ponad 580 uwag do programu. Podczas konferencji, która odbyła się 10 grudnia w Targach Kielce, w gronie blisko 200 osób (stacjonarnie i on-line), podsumowaliśmy wyniki konsultacji.

Data opublikowania:

Zakończyliśmy konsultacje programu regionalnego

Zakończyliśmy konsultacje programu regionalnego
Zakończyliśmy konsultacje programu regionalnego

Jaką kwotą będzie dysponował region świętokrzyski w rozpoczynającej się perspektywie unijnej, na jakie zadania będzie można przeznaczyć funduszowe wsparcie i jakie są priorytety w tym zakresie na najbliższe lata – o tym dyskutowano podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego programu regionalnego, które odbyło się w poniedziałek, 8 listopada w Skarżysku – Kamiennej.

Data opublikowania:

W Pińczowie o nowym unijnym rozdaniu

W Pińczowie o nowym unijnym rozdaniu
W Pińczowie o nowym unijnym rozdaniu

Pińczów był  przedostatnim już przystankiem na mapie konsultacji społecznych projektu programu regionalnego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 1 z 3

Przejdź do strony