W Busku - Zdroju o funduszach europejskich

Data opublikowania: 14 października 2021
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Na jakie przedsięwzięcia będzie można wykorzystać fundusze europejskie – o tym  rozmawiano podczas kolejnych konsultacji projektu programu regionalnego na lata 2021 – 2027, które odbyły się w środę, 13 października w Busku - Zdroju.

W pięknej scenerii Oranżerii Domu Zdrojowego odbyła się prezentacja najważniejszych założeń projektu programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Jak podkreślił prowadzący konsultacje Tomasz Janusz – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – miejsce to jest doskonałym przykładem wykorzystania unijnych środków. Działająca w kompleksie od kilku miesięcy tężnia stała się jedną z atrakcji naszego regionu, przyciągając tłumy turystów i kuracjuszy. O tym na jakie przedsięwzięcia, które pobudzą rozwój gospodarczy województwa i służyć będą jego mieszkańcom mówiły również - Katarzyna Kubicka - dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Nasz region w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 otrzyma na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln euro (z czego ponad 1 mld euro – na tzw. projekty twarde, zaś – pozostała kwota – na projekty miękkie). Unijne wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów zgrupowanych w następujących priorytetach: Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, Edukacja na wszystkich etapach życia, Usługi społeczne i zdrowotne, Aktywni na rynku pracy (Europejski Fundusz Społeczny+).

Prezentacji założeń programu towarzyszyła, podobnie jak i podczas poprzednich konsultacji, ożywiona dyskusja dotycząca m.in. możliwości wykorzystania środków unijnych na działania ze sfery turystyki uzdrowiskowej. 

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się w piątek, 15 października w Ostrowcu Świętokrzyskim (Hotel Red). Natomiast w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania w Końskich (poniedziałek) i Włoszczowie (środa). Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje . Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego odbywać się będą we wszystkich świętokrzyskich powiatach i potrwają do 8 listopada.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

                                                                                                                                        

Galeria zdjęć

Konsultacje społeczne
Zebrani podczas konsultacji
Konsultacje społeczne w Busku
Prezentacja informacji w ramach nowego okresu programowania podczas konsultacji
Prezentacja programu