Doradzą i zaopiniują

Data opublikowania: 18 października 2021
Andrzej Bętkowski i Marek Jońca
Andrzej Bętkowski i Marek Jońca

Doradzanie, opiniowanie i wspieranie samorządu województwa świętokrzyskiego w działaniach na rzecz regionu – przed takimi zadaniami stoi Rada do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, która oficjalnie  zainaugurowała swoją działalność w poniedziałek, 18 października.

W sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej marszałek Andrzej Bętkowski wręczył zaproszenia do udziału w pracach Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W pracach 47-osobowego gremium uczestniczyć będą m.in. wicemarszałkowie województwa – Renata Janik i Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Województwa: Tomasz Jamka oraz Marek Jońca, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Pruś, przewodniczący sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku - Grzegorz Banaś, sekretarz województwa świętokrzyskiego - Mariusz Bodo, skarbnik - Maria Fidzińska-Dziurzyńska i dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju - Jacek Sułek. Do współpracy w ramach Rady zaproszono także przedstawicieli administracji rządowej, jednostek służby zdrowia, kultury, nauki, samorządów lokalnych, wyższych uczelni i organizacji pozarządowych.

- Naszym zamierzeniem jest, by w pracach rady uczestniczyło szerokie grono podmiotów, co zapewni wysoki merytorycznie poziom prac i będzie miało realny wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu – powiedział marszałek Bętkowski otwierając posiedzenie Rady. Podkreślił on, że rada będzie znakomitą przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami reprezentującymi różne środowiska. Jest to niezwykle cenne teraz, gdy wprowadzane w życie są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i trwają końcowe prace nad nowym programem regionalnym na lata 2021 -2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

- Chciałbym, byśmy w naszych dyskusjach dotyczących przyszłości województwa świętokrzyskiego  i jego ścieżek rozwoju, szukali takich pomysłów i rozwiązań, dzięki którym nasz region będzie rozwijał się w szybszym tempie – dodał marszałek Bętkowski.

Podczas pierwszego, inauguracyjnego posiedzenia dyskutowano mn.in. na temat wpływu pandemii Covid-19 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu świętokrzyskiego. O tym, jak pandemia wpłynęła na demografię, rynek pracy, turystykę, ochronę zdrowia i kulturę mówiła Agnieszka Piotrowska - Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. Najbardziej niepokoi wzrastający ujemny przyrost naturalny w regionie, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę to przedsiębiorcy radzą sobie ze skutkami COVID-19 lepiej niż przedstawiciele firm z innych regionów Polski.

Tomasz Janusz – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprezentował najważniejsze zagadnienia związane ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. - Najważniejsze wyzwania, wokół których koncentruje się strategia, to gospodarka, środowisko i demografia – podkreślił dyr. Janusz.

O przygotowaniach do nowej unijnej perspektywy na lata 2021 -2027 mówili – Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Artur Potaczała – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

- Obecnie we wszystkich powiatach trwają konsultacje projektu programu regionalnego, podpisanie Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego planowane jest  na koniec października, natomiast w styczniu 2022 r. program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej – powiedział Jacek Sulek.

Do zadań Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego należy:

  1. Organizowanie i inicjowanie debat oraz prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa;
  2. Tworzenie przestrzeni dla wymiany opinii, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa;
  3. Ocena efektów realizacji polityki regionalnej województwa z uwzględnieniem problemów społeczno-gospodarczych;
  4. Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie zmian jakie powinny być wprowadzane w polityce rozwoju województwa w oparciu o dostępne badania, ewaluacje i raporty;
  5. Opiniowanie dokumentów strategicznych i programowych w zakresie polityki regionalnej przygotowywanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym;
  6. Rekomendowanie wykonania badań i analiz niezbędnych do oceny postępu realizowanej polityki rozwoju województwa;
  7. Doradzanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w najważniejszych obszarach strategicznego rozwoju regionu.

 

Galeria zdjęć

Andrzej Bętkowski i Marek Jońca
Andrzej Bętkowski, Jacek Sułek
Jacek Sułek
Posiedzenie Rady w Filharmonii Świętokrzyskiej
Wicemarszałek Renata Janik dostaje zaproszenie od marszałka Andrzeja Bętkowskiego
Andrzej Bętkowski i Marek Bogusławski
Maria Fidzińska-Dziurzyńska
Wicemarszałkowkie, członek Zarządu Marek Jońca, prezydent Kielc Bogdan Wenta
Doradzą i zaopiniują
Doradzą i zaopiniuja_1
Wicemarszałke Renata Janik
Prezentacja
Marszałwk Andrzej Bętkowski podczas przemówienia
Przemówienie