Koniec konsultacji, początek walki o priorytety

Data opublikowania: 13 grudnia 2021
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety

44 dni trwały konsultacje społeczne projektu nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Spotkania odbyły się we wszystkich powiatach naszego województwa. Przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, przedsiębiorcy i mieszkańcy zgłosili ponad 580 uwag do programu. Podczas konferencji, która odbyła się 10 grudnia w Targach Kielce, w gronie blisko 200 osób (stacjonarnie i on-line), podsumowaliśmy wyniki konsultacji.

- Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, przyszłych beneficjentów programu i wsłuchać się w ich opinie – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. - Z naszego zaproszenia skorzystało ponad 1600 osób. Uwagi, które wpłynęły pozwolą nam właściwie zaprogramować środki finansowe, które będą dostępne w kolejnej perspektywie. Chcę podkreślić,
że projekt programu otrzymał już pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ten etap mamy już za sobą.

Wysiłek włożony w organizację tak szerokich konsultacji społecznych chwali Komisja Europejska. - Jesteśmy pod wrażeniem ilości spotkań i liczby uczestników. To poszanowanie zasady partnerstwa. Ważnym jest, by w programowaniu brali udział partnerzy społeczni i by ich uwagi były słyszane
i uwzględniane – podkreślał Marek Gołota, przedstawiciel KE ze strony Dyrekcji Generalnej
do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, odpowiedzialny za kontakty z województwem świętokrzyskim w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Najwięcej uwag, bo 147 wpłynęło do Priorytetu 2 Region przyjazny dla środowiska. Bardzo aktywne były tutaj spółdzielnie mieszkaniowe – informuje Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ. - W pełni uwzględniliśmy 27 spośród nich, kolejnych ponad 50 zostało uwzględnionych częściowo. 84 uwagi dotyczyły Priorytetu 6 Wspólnota i przestrzeń, 57 zaś Priorytetu 5 Świętokrzyskie dla mieszkańców.

- 207 uwag dotyczyło Europejskiego Funduszu Społecznego +. Zgłosiły je w ogromnej większości jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe. Najwięcej uwag dotyczyło Priorytetu 9 Usługi społeczne i zdrowotne – dodaje Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

Koniec konsultacji to – jak podkreślali uczestnicy konferencji – początek walki o regionalne cele i priorytety. Wkrótce do Komisji Europejskiej trafi Umowa Partnerstwa. Najprawdopodobniej jeszcze w lutym przedstawimy Komisji nasz program regionalny i rozpoczniemy negocjacje, które powinny zakończyć się w czerwcu. Kwestii do dyskusji jest kilka, zarówno w obszarze inwestycyjnym jak i projektów społecznych. - Będziemy usilnie przekonywać Komisję Europejską, że nie można patrzeć na świętokrzyskie przez pryzmat całego kraju i województw takich, jak na przykład mazowieckie. Mamy swoją specyfikę, borykamy się z konkretnymi trudnościami, jak choćby starzenie się społeczeństwa. Na to będziemy zwracać uwagę, rozmawiając z Komisją Europejską. Liczymy na jej pomoc i wsparcie - mówiła Renata Janik, wicemarszałek województwa.

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

 

Galeria zdjęć

Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety
Koniec konsultacji, początek walki o priorytety