Aktualności

POWOŁANIE GRUP ROBOCZYCH WSPIERAJĄCYCH PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM NOWEGO PROGRAMU REGIONALNEGO NA LATA 2021-2027 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W celu zapewnienia koordynacji procesu programowania przyszłej perspektywy finansowej UE oraz zgodnie z rekomendacją wynikającą z Uchwały nr 1/2020 Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej z dnia 22 października 2020 r., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 maja 2021 roku Uchwałą nr 3707/21 powołał Grupę roboczą w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Grupę roboczą w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Data opublikowania:

KONFERENCJA REGIONALNA Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na konferencję mającą na celu przedstawienie celów, kierunków działań a także mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej województwa świętokrzyskiego, w tym ukierunkowania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Data opublikowania:

Strona 3 z 3

Przejdź do strony