Podjęcie uchwały w I trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w § 8 Regulaminu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Wnioskowana przez IP WUP prośba wynikała z konieczności zatwierdzenia zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP).

 

 

Data opublikowania: