Regulamin Komitetu Monitorującego

Data opublikowania: 21 lutego 2023

Uchwała nr 1/23 z dnia 30 marca 2023 r. Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 został przyjęty Regulaminu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Załączone pliki: