Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Aktualizacja Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zmiana składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 6 marca 2024 r. podjął Uchwałę nr 8729/24 dotyczącą zmiany Uchwały Nr 6605/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania:

Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6151/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2022 r. przyjęty został dokument pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, określający procedurę wyboru członków wraz z kryteriami, jakie powinny spełniać osoby, wyznaczone do prac w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania: