Konsultacje kryteriów

Data opublikowania: 23 maja 2023

 

 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów EFRR _ 8.05.2023 r. - więcej

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów EFS + _ 25.04.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFRR _ 13.04.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFS + _ 30.03.2023 r.- więcej

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów EFS + _ 16.03.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFRR _ 24.02.2023 r. - więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych, dotyczących propozycji zapisów kryteriów wyboru projektów EFS + _  14.02.2023 r. - więcej