Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Data opublikowania: 30 marca 2023

Uchwała nr  6839/23 z dnia 29 marca 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Załączone pliki: