Projekty, które zakładają utworzenie miejsc przedszkolnych lub przeprowadzenie działań rozszerzających ofertę edukacyjną w przedszkolu – Działanie 8.1 FEŚ 2021-2027 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Plac zabaw. Dziecko bawiące się pod opieką dorosłej osoby
Plac zabaw. Dziecko bawiące się pod opieką dorosłej osoby

Projekty programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 mogą być kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat. Celem tego typu przedsięwzięć są nowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowościach, gdzie jest ich deficyt oraz rozwój już istniejących placówek w całym województwie świętokrzyskim.

Szkolnictwo zawodowe - projekty wspierające uczniów, nauczycieli oraz technika, szkoły branżowe I i II stopnia oraz inne placówki – Działanie 8.4 FEŚ 2021-2027 Rozwój szkolnictwa branżowego

Trzy osoby stoją przy dużym urządzeniu. Dwie z nich w strojach ochronnych.
Trzy osoby stoją przy dużym urządzeniu. Dwie z nich w strojach ochronnych.

Rozwijanie edukacji zawodowej ma strategiczne znaczenie dla regionalnego rynku pracy, ponieważ to dzisiejsi uczniowie świętokrzyskich techników oraz szkół branżowych I i II stopnia będą w przyszłości pracownikami lokalnych firm i instytucji. Podnoszenie jakości kształcenia w świętokrzyskich szkołach zawodowych jest więc jednym ze sposobów na podnoszenie konkurencyjności gospodarki regionu świętokrzyskiego.

Projekty wspierające osoby dorosłe, którym brakuje podstawowych umiejętności i kompetencji, niezbędnych do życia we współczesnym społeczeństwie (np. umiejętności cyfrowych) – Działanie 8.5 FEŚ 2021-2027 Wsparcie edukacji osób dorosłych

Aula wykładowa. Starsze osoby słuchają wykładu.
Aula wykładowa. Starsze osoby słuchają wykładu.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 możliwa jest realizacja projektów, skierowanych do osób dorosłych, które z różnych względów (np. wieloletnich nawyków, lęku przed zmianami, braku wiedzy o istnieniu danych rozwiązań itp.)  nie posiadają umiejętności, potrzebnych do pełnego i skutecznego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, opartym w znacznej mierze na usługach cyfrowych i umiejętności wykorzystywania informacji dostępnych on-line.