Projekty, które zakładają utworzenie miejsc przedszkolnych lub przeprowadzenie działań rozszerzających ofertę edukacyjną w przedszkolu – Działanie 8.1 FEŚ 2021-2027 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Data opublikowania: 17 marca 2023
Plac zabaw. Dziecko bawiące się pod opieką dorosłej osoby
Plac zabaw. Dziecko bawiące się pod opieką dorosłej osoby

Projekty programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 mogą być kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat. Celem tego typu przedsięwzięć są nowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowościach, gdzie jest ich deficyt oraz rozwój już istniejących placówek w całym województwie świętokrzyskim.

Dla kogo?

W projektach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzice i opiekunowie oraz kadra pracująca w przedszkolach.

Co można robić?

Miejsca przedszkolne z funduszy europejskich można utworzyć w nowym przedszkolu lub jako dodatkowe, w już istniejącej placówce. Potrzeba sfinansowania nowych miejsc powinna być uzasadniona brakiem dostępności do edukacji przedszkolnej na konkretnym obszarze województwa świętokrzyskiego (gminy, miejscowości). Można również zaplanować wszechstronne działania dla dzieci, które zwiększą atrakcyjność danego przedszkola.
W projektach możliwe jest m.in.:

  • tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego,
  • dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  • rozszerzenie oferty placówek o zajęcia rozwijające jakość edukacji, np.:
  • zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wychowawcze, w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych,
  • dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • szkolenia dla nauczycieli przedszkoli oraz pracujących tam psychologów i logopedów,
  • wzmacnianie współpracy kadry przedszkoli z rodzicami i opiekunami.

Więcej informacji o Działaniu 8.1 znajdziesz w Szczegółowym Opisie Priorytetów.

O tym, kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków w tym działaniu dowiesz się z „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienie wątpliwości można uzyskać w Punkcie Kontaktowym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego:

Tel. 41 395 17 76

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.