Projekty wspierające obywateli państw spoza UE, m. in. uchodźców i imigrantów, w procesie adaptacji do życia i pracy w Polsce – Działanie 9.3 FEŚ 2021-2027 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich

Data opublikowania: 17 marca 2023
Dwie kobiety prezentują przygotowane ciasto
Dwie kobiety prezentują przygotowane ciasto

Realia polskiego rynku pracy, zasady korzystania ze służby zdrowia czy systemu edukacji, załatwianie spraw urzędowych, znalezienie mieszkania, a w końcu opanowanie polskiego języka i elementów kultury – dla osób z zagranicy to wyzwania, które mogą znacząco utrudniać im integrację z polskim społeczeństwem. 

Dlatego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 możliwa jest realizacja projektów, ułatwiających obywatelom z państw spoza Unii Europejskiej, zaadaptowanie się do życia i pracy w Polsce.

Dla kogo?

Głównymi uczestnikami projektów mogą być obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym imigranci i uchodźcy.

Ponadto w projektach mogą także uczestniczyć przedsiębiorcy, zatrudniający cudzoziemców oraz nauczyciele, pracujący z dziećmi z zagranicy, a także przedstawiciele organizacji i instytucji, działających na rzecz migrantów i uchodźców.

Co można robić?

W projektach można realizować kompleksowe działania, które pomogą osobom przyjeżdżającym do Polski z krajów spoza UE w szybkim i sprawnym zaadaptowaniu się do realiów pracy oraz codziennego życia w naszym kraju.

Możliwości obejmują m. in:

 • zindywidualizowane wsparcie,
 • mentoring (bezpośrednie wspieranie cudzoziemców w miejscu pracy przez doświadczonych polskich pracowników),
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe ułatwiające znalezienie pracy,
 • różnorodne szkolenia zawodowe dla osób z zagranicy,
 • tworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców,
 • organizowanie kursów języka polskiego, w tym języka specjalistycznego (branżowego) dla osób z zagranicy,
 • poradnictwo: obywatelskie, prawne, psychologiczne, antydyskryminacyjne itp.,
 • działania integrujące obywateli państw spoza UE z polskim społeczeństwem (spotkania okolicznościowe, konkursy tematyczne, działania kulturalne i artystyczne, naukowe itd.),
 • wsparcie w poszukiwaniu i załatwianiu formalności, związanych z wynajmem mieszkania przez osoby z zagranicy,
 • asysta kulturowa i wsparcie osób z zagranicy w kontaktach z polskimi instytucjami (szkołami, urzędami, służbą zdrowia itd.).

Dodatkowe możliwości to:

 • wspieranie rozwoju zawodowego osób z instytucji publicznych i niepublicznych, pracujących z obywatelami państw spoza UE (np. specjalistyczne szkolenia i kursy  dla polskich nauczycieli, którzy pracują na co dzień z dziećmi z krajów spoza UE itp.)
 • szkolenia dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub planują zatrudniać osoby z zagranicy (w tym szkolenia i doradztwo z zakresu rekrutacji pracowników migracyjnych, organizacji międzykulturowego środowiska pracy, przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy itd.).

Więcej informacji o Działaniu 9.3 znajdziesz w Szczegółowym Opisie Priorytetów.

O tym, kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków w tym działaniu dowiesz się z „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienie wątpliwości można uzyskać w Punkcie Kontaktowym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego:

Tel. 41 395 17 76

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.