Dokumenty regionalne

Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Uchwałą nr 6151/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2022 r. przyjęty został dokument pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, określający procedurę wyboru członków wraz z kryteriami, jakie powinny spełniać osoby, wyznaczone do prac w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania:

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego

W  dniu 1 lutego 2022 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie zawarty został Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego.
Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego jest jednym z najważniejszych dokumentów, określających kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Data opublikowania: