Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów

Termomodernizacja
Termomodernizacja

Modernizacja świetlicy w Piaskach oraz świetlicy w Brynicy Suchej w celu zwiększenia efektywności energetycznej 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej świetlic oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

W ramach remontu zaplanowano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę drzwi, modernizację instalacji c.w.u. (ciepła woda użytkowa), modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 385 634,49 zł a wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ogółem to: 787 104,59 zł.