Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie

Nowe boisko
Nowe boisko

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Boleszynie.

Realizacja działań planowanych w ramach projektu umożliwiła wprowadzenie do placówki nowych metod prowadzenia zajęć (m.in. zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia w terenie), zwiększyłą wykorzystanie technologii TIK w procesie nauczania, poprawiła dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz infrastruktury sportowej. 

Dzięki niemu przy szkole powstało wielofunkcyjne boisko sportowe oraz  zakupiono pomoce do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Wartość całkowita inwestycji to prawie 640 tys. zł, a dofinansowanie unijne to ponad 442 tys. zł.

Galeria zdjęć

Nowe boisko