Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

Boisko
Boisko

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz zwiększenie wykorzystania nowoczesnych metod nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie. 

Realizacja działań w ramach projektu umożliwi wprowadzenie do placówki nowych metod prowadzenia zajęć (m.in. zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia w terenie), zwiększy wykorzystanie technologii TIK w procesie nauczania, poprawi dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz infrastruktury sportowej. 

W ramach projektu powstało wielofunkcyjne boisko sportowe oraz zakupiono pomoce do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Wartość całkowita inwestycji to prawie 670 tys. zł, a dofinansowanie unijne to ponad 460 tys. zł.

Galeria zdjęć

Boisko w Skoszynie