Rewitalizacja Opatowa

Rewitalizacja Opatowa
Rewitalizacja Opatowa

Dzięki takim inwestycjom następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne.

Przy wsparciu w wysokości 9 mln zł zostanie przeprowadzona rewitalizacja Opatowa, w ramach której przewidziano odbudowę basenu otwartego z terenem rekreacji nad rzeką Kania, przebudowę przestrzeni publicznej opatowskiego rynku, modernizację budynków oraz przebudowę gmachu po byłym więzieniu na potrzeby muzeum regionalnego.

Zagospodarowany zostanie także teren nad rzeką Opatówką, przeprowadzona modernizacja dróg wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz instalacją monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców.

Wartość całego projektu to ponad 16 mln zł.