Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,

Projekt obejmujący termomodernizację budynków użyteczności publicznej sprawi, że zmieni się oblicze gminy i poprawi się jakość życia ich mieszkańców.

W ramach projektu planowana jest głęboka termomodernizacja  budynków Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju oraz szkół w Kikowie, Zborowie, Wełninie i Solcu-Zdroju.

Zakres prac obejmuje m.in.: modernizację instalacji c.o. i CWU, montaż ogniw fotowoltaicznych, wykonanie docieplenia obiektu i instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i oświetlenia na energooszczędne.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych, pozwala bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery. Dlatego cieszy, że w regionie świętokrzyskim realizowane są projekty ze wsparciem środków unijnych, dzięki którym możliwa jest poprawa efektywności energetycznej. To nie tylko wielka korzyść dla środowiska, ale i sposób na obniżenie opłat za energię elektryczną.

Projekty otrzymały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokość około 7,5 mln zł.