W Ożarowie do użytku oddana została przebudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków

Głównym celem inwestycji, była modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na budowie instalacji odwadniania i granulowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Ożarowie.

Przeprowadzenie gruntownej modernizacji ma pozwolić na zagospodarowanie osadów ściekowych na terenie aglomeracji, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz pozwolić na rozwój przedsiębiorczości i wzrost atrakcyjności gruntów na terenie Ożarowa.

W ramach projektu oczyszczalnia została zmodernizowana i unowocześniona technologicznie. Obok nowych instalacji, zamontowano również zadaszone wiaty, gdzie przechowywany będzie granulat osadu. Pojawił się nowoczesny system monitorowania i sterowania aparaturą oraz system informatyczny, który pozwoli na kompleksowe zarządzanie siecią.

Uzyskiwany w wyniku procesu granulacji osadów suchy, hydrofobowy proszek lub granulat może być wykorzystywany m.in. jako doskonały nawóz do celów rolniczych lub upraw leśnych, jako kruszywo do budowy dróg, do produkcji cementu, do produkcji materiałów budowlanych. Granulat może być bezpiecznie składowany, przechowywany i transportowany, gdyż produkt ten jest materiałem hydrofobowym, odpornym na wodę i może być nawet przechowywany całorocznie w pryzmach na wolnym powietrzu, bez wpływu na środowisko i bez wpływu środowiska na granulat.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 4 mln zł. Została ona wsparta finansowa ze środków unijnych w wysokości około 1,7 mln zł.

Galeria zdjęć

Oczyszczalnia ścieków
Stacja przygotowania granulatu