Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz

Oświetlenie w Małogoszczy
Oświetlenie w Małogoszczy

Gmina Małogoszcz otrzymała prawie 2,5 mln zł unijnego dofinansowania na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego.

Stare i nieekologiczne lampy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione nowoczesnymi, oszczędnymi oprawami LED, zmniejszającymi zapotrzebowanie energetyczne oraz redukującymi emisję gazów cieplarnianych do powietrza.

Inwestycja o całkowitej wartości blisko 3 mln zł otrzymała 2 mln 508 tys. zł dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego obejmującego 1869 szt. lamp oświetleniowych na terenie 25 miejscowości gminy Małogoszcz oraz montażu 2 lamp solarnych, produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.