Ścieżki - rowerowa, spacerowa i dydaktyczna, przystań do cumowania, wieże widokowe i kładka z tarasem

Zalew w Lipowicy
Zalew w Lipowicy

Miejsce przyjazne wędkarzom, odkrywające piękno chęcińskiej przyrody i zachęcające do  czynnego wypoczynku – teren wokół zbiornika w Lipowicy przybrał nowe „szaty”, a wszystko to dzięki wsparciu z funduszy unijnych.

Zagospodarowanie zbiornika realizowane było w ramach projektu „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”, który współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF. 

Wartość całego przedsięwzięcia to 3 mln 638 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie zamknęło się w kwocie prawie 3 mln zł.

W ramach inwestycji wzdłuż zbiornika powstały ścieżki: rowerowa, spacerowa i dydaktyczna, a ich trasa została oznakowana tablicami informacyjnymi opisującymi roślinność i zwierzęta występujące w okolicy. Zbudowane zostały również altany, miejsca do grillowania i placyk edukacyjny, a  także dwie wieże widokowe, przystań do cumowania oraz trzy stanowiska wędkarskie. Zbiornik stał się więc prawdziwym rajem dla wędkarzy, ale i miejscem prezentującym cenne walory dydaktyczne, ukazującym piękno przyrody, przede wszystkim zaś zespoły roślin, siedliska oraz rzadkie gatunki fauny i flory występujące w okolicy.

Dodatkowo zaplanowano także drogę dojazdową do zbiornika oraz parking z 33 miejscami, teren wokół zalewu został również oświetlony.

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych zbiornik w Lipowicy zmienił się w miejsce sprzyjające wypoczynkowi i przyciągające swoimi walorami krajoznawczymi wszystkich złaknionych kontaktu z przyrodą.

Galeria zdjęć

Wiaty przy zbiorniku
Lipowica  zbiornik
Ścieżka rowerowa przy zbiorniku
Pomost przy zbiorniku wodnym Lipowica
Tablica przy zbiorniku
Wiaty przy zbiorniku
Zbiornik-Lipowica-w-gminie-Checiny
zbiornik Lipowica
Zbiornik Lipowica_1