Przykłady projektów

Rewitalizacja Baćkowic

Rewitalizacja Baćkowic
Rewitalizacja Baćkowic

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych oraz budżetu państwa, w Baćkowicach będzie estetycznie, bezpiecznie, budynki użyteczności publicznej będą nowoczesne, dostępne dla osób niepełnosprawnych i ciepłe. Pojawi się także świetlica środowiskowa dla mieszkańców.

Rewitalizacja Opatowa

Rewitalizacja Opatowa
Rewitalizacja Opatowa

Dzięki takim inwestycjom następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne.