Przykłady projektów

Kolejny żłobek w gminie Morawica

Budynek nowego żłobka w Morawicy
Budynek nowego żłobka w Morawicy

Kolejny żłobek w Morawicy jest już gotowy na przyjęcie małych podopiecznych. Na parterze budynku szkoły powstały dwie sale wielofunkcyjne, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, węzeł sanitarny, pomieszczenia socjalne i biurowe.

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT termomodernizacja budynku „A” Szkoły Podstawowej w Szczecnie”.

Termomodernizacja Szczecno
Termomodernizacja Szczecno

Inwestycja realizowana była w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. W jej ramach wykonana została termomodernizacja obiektu poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentalnych wraz z wykonaniem hydroizolacji i uzupełnieniem ubytków.

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II

Oczyszczalnia-i-sąsiadujące-z-nią-budynki-
Oczyszczalnia-i-sąsiadujące-z-nią-budynki-

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego oraz blisko 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie to zrealizowany projekt, współfinansowany ze środków unijnych, który przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

Cyfrowa szkoła w Morawicy

Cyfrowa szkoła w Morawicy
Cyfrowa szkoła w Morawicy

Projekt pod nazwą "Cyfrowa szkoła w Morawicy" był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nauka matematyki, przyrody i j. angielskiego z wykorzystaniem komputerów i technologii informacyjnych były prowadzone w atrakcyjnej formie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, z których korzysta 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Morawicy.

Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn

Projekt -Klucz do lepszej edukacji
Projekt -Klucz do lepszej edukacji

Niemal dwustu uczniów szkół z gminy Bodzentyn uzyskało wsparcie edukacyjne, które pozwoliło  im rozwinąć skrzydła i bez kompleksów stawać w szranki o naukowe laury z kolegami ze szkół miejskich. Umożliwiło to unijne dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.