Przykłady projektów

Żłobek „Raj Malucha”

Żłobek „Raj Malucha”
Żłobek „Raj Malucha”

Powstały dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 żłobek „Raj Malucha” mieści przy ulicy Sempołowskiej w Opatowie.

TAK dla TIK w Gminie Mirzec

Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z Technologiami Informacyjno-Technologicznymi (w skrócie TIK), a więc dotyczy wykorzystania komputerów, multimediów i Internetu do różnych celów, przede wszystkim do nauki i komunikacji.

Pewny Start z Wolną Strefą

Zajęcia w ramach projektu „Pewny start z Wolną Strefą”
Zajęcia w ramach projektu „Pewny start z Wolną Strefą”

Rdzeniem projektu były zajęcia, spotkania i warsztaty dla 240  dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Odbywały się w klubach „Wolna Strefa”, prowadzonych przez Stowarzyszenie, a działających na terenie 8 gmin.