Warunki i zasady naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3229/21 z dnia 13 stycznia 2021r. zatwierdzone zostały Warunki naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  dla Poddziałania 8.3.5 i Poddziałania 8.5.2 wraz z załącznikami.


 

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów: