Podstawowe

Załączone pliki:

  • Strategia Europa 2020

    http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

    Dodano:

  • Rozporządzenia unijne

    http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1676

    Dodano: