Najważniejsze informacje

Wiadomości

Górno zostanie kompleksowo zrewitalizowane

Blisko 4 mln zł dofinansowania ze środków unijnych odmieni oblicze ponad 6 hektarów zdegradowanych terenów w gminie Górno. Miejscowość m. in. zyska nowy plac targowy, oświetlenie uliczne i monitoring miejsc publicznych. Zrewitalizowane zostaną tereny wokół kamieniołomu, które będą mogły pełnić funkcje rekreacyjne.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty!!!

Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego projekt szkoleniowy dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

 • Droga wojewódzka nr 755 w pobliżu Ćmielowa

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa

  dofinansowanie z UE:

  46 957 667,87 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt obejmuje: rozbudowę DW755, budowę obwodnicy Ćmielowa, budowę i wyposażenie obwodu drogowego w tym przebudowę istniejącej konstrukcji z poszerzeniami nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych, budowę chodników i zjazdy do posesji z kostki brukowej.