Najważniejsze informacje

Wiadomości

Projekty energetyczne oraz B+R. Weź udział w spotkaniu

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z zakresu projektów energetycznych oraz badawczo-rozwojowych. Odbędzie się ono 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ogłaszenie naboru dla kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru i realizacji projektów dofinansowanych w ramach FEŚ-2021-2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: FEŚ 2021-2027), informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Ekspertów prowadzonego dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  w części dotyczącej EFRR.

 • Most na Wiśle

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/

  dofinansowanie z UE:

  28 276 313,87 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Położony pomiędzy Nowym Korczynem w Świętokrzyskiem a małopolską Borusową w gminie Gręboszów most to obiekt o długości ponad 670 m, w skład którego wchodzi 13 przęseł – najdłuższe nad nurtem rzeki ma 130 m. Na moście znajduje się dwupasmowa jezdnia o szerokości 8 m, a także chodniki i ścieżka rowerowa oraz stacja pogodowa. Poza tym w ramach tego zadania po obu stronach Wisły powstały drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km.