Najważniejsze informacje

Wiadomości

Wielu chętnych na usługi doradcze

Ogromne zainteresowanie piątym już naborem wniosków na usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego. Wpłynęło 196 wniosków od firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność na rynku.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim w lipcu.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Całodzienne Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim w lipcu.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 • Droga wojewódzka nr 755 w pobliżu Ćmielowa

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa

  dofinansowanie z UE:

  46 957 667,87 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt obejmuje: rozbudowę DW755, budowę obwodnicy Ćmielowa, budowę i wyposażenie obwodu drogowego w tym przebudowę istniejącej konstrukcji z poszerzeniami nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych, budowę chodników i zjazdy do posesji z kostki brukowej.