Najważniejsze informacje

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim w czerwcu.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w Departamencie Rozwoju Regionalnego, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 • Laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych

  Sukcesy projektów

  Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych szansą na podniesienie innowacyjności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwie F.H „BARWA”

  dofinansowanie z UE:

  381 412,32 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakres projektu obejmował zakup 15 pozycji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej w prowadzeniu prac B+R. Do osiągnięć projektu wpisuje się powstanie dwóch nowych produktów oraz zgłoszenie jednego wniosku patentowego.